control acces,securitate,Allsys Building Solutions,supraveghere video,automatizari, incendiu,efractie,antiincendiu,antiefractie,retele date voce

producatori,furnizori,produse,tehnologia,delta,enteli,dahua, acti,schneider,satel,esser

servicii, solutii, suport, implementare, proiectare, mentenanta, experienta

solutii complete de securitate pentru cladiri

Audit energetic

Majoritatea cladirilor din Romania se incadreaza la clasa energetica C si D avind consumuri energetice specifice anuale pentru incalzire, apa calda, ventilatie si iluminat de peste 200 kWh/m2an.

Prin Ordonante de urgenta a Guvernului nr. 18 din 2009 s-a stabilit tinta consumului anual specific pentru incalzire sub 100 kW/m2an.

„Auditul Energetic” al unei cladiri urmareste identificarea principalelor caracteristici termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia si stabilirea, din punct de vedere tehnic si economic, a solutiilor de reabilitare sau modernizare termica si energetica a constructiei si a instalatiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obtinute din activitatea de analiza termica si energetica a cladirii.

Realizarea auditului energetic pentru o cladire presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Evaluarea performantei energetice a cladirii in conditii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale cladirii si a instalatiilor aferente (incalzire, preparare a apei calde de consum, ventilare, climatizare, iluminat ), si vizeaza in principal:

Investigarea preliminara a cladirii si a instalatiilor aferente

Determinarea performantelor energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia, precum si a consumului anual de energie pentru incalzirea spatiilor, ventilare, climatizare, iluminare si de preparare a apei calde de consum

Concluziile auditorului energetic asupra evaluarii

 

2. Indicatori ai eficientei economice a solutiilor tehnice de reabilitare/modernizare energetica a cladirilor existente.

Cei mai importanti indicatori economici ai investitiei sunt:

Valoarea neta actualizata Δ VNA(m)

Durata de recuperare a investitiei suplimentare NR

Costul unitatii de energie economisita, „e”

 

3. Stabilirea solutiilor tehnice de crestere a performantei energetice pentru constructie si instalatii, aplicabile cladirilor

Influenta interventiilor de modernizare/reabilitare asupra consumului de energie a cladirii

Analiza eficientei economice a solutiilor tehnice de crestere a performantei energetice

 

4. Elaborarea Raportului de Audit Energetic

Raportul de Audit Energetic se elaboreaza pe baza analizei tehnice si economice a solutiilor de reabilitare/moderni- zare energetica a cladirilor

Intocmirea Raportului de Audit Energetic este un element esential al procedurii de realizare a Auditului Energetic si reprezinta o prezentare a modului in care a fost efectuat auditul, a principalelor caracteristici energetice ale cladirii, a masurilor propuse de modernizare energetica a cladirii si instalatiilor aferente acesteia ,precum si a concluziilor referitoare la masurile eficiente din punct de vedere economic.

.

________________________________________________

BACnetcontrol acces, automatizare cladiri,securitate enteliSYSYEMDelta Controls Delta Controls

control acces,securitate,Allsys Building Solutions,supraveghere video,automatizari, incendiu,efractie,antiincendiu,antiefractie,retele date voce

producatori,furnizori,produse,tehnologia,delta,enteli,dahua, acti,schneider,satel,esser

servicii, solutii, suport, implementare, proiectare, mentenanta, experienta

solutii complete de securitate pentru cladiri